Εγκύκλιος και βοηθητικά έγγραφα για τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων 2010-11

Ημερομηνία 2010-10-18 | Θέμα: Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Για τη διευκόλυνση των συναδέλφων που επιθυμούν να αναλάβουν προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδρομίας και Πολιτιστικές Δραστηριότητες) αναρτώνται τα συνημμένα έγγραφα:
1) Η φετινή εγκύκλιος για τις Σχολικές Δραστηριότητες (Α.Π. 119236/Γ7/24-9-2010/ΥΠΔΒΜΘ/Δνση ΣΕΠΕΔ).
2) Έγγραφο με διευκρινίσεις και επισημάνσεις για το θεσμικό πλαίσιο των προγραμμάτων όπως διαμορφώνεται με τη φετινή εγκύκλιο.
3) Νέο έντυπο "Σχέδιο Προγράμματος Σχολικής Δραστηριότητας" σύμφωνο με την εγκύκλιο και προσαρμοσμένο στα τοπικά δεδομένα.
4) Υπόδειγμα Πράξης του συλλόγου διδασκόντων για την ανάθεση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.
5) Έντυπο "Κατάλογος μαθητών προγράμματος Σχ. Δραστηριότητας".
Παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς:
α)Να προσέξουν τις αλλαγές που εισάγει η φετινή εγκύκλιος στο θεσμικό πλαίσιο των προγραμμάτων.
β) Να χρησιμοποιούν το νέο (διαμορφωμένο)έντυπο Σχεδίου Προγράμματος που προτείνεται και όχι αυτό που περιλαμβάνεται στην εγκύκλιο.
Σύμφωνα με την εγκύλιο τα σχέδια προγραμμάτων Σχ. Δραστηριοτήτων πρέπει να υποβληθούν προς έγκριση μέχρι 16 / 11 /2010.

Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων
Γιώργος Περδίκης, τηλ. 2351046955, e-mail grpepi@sch.gr
Δημ. Κυριακού, τηλ. 2351046952, e-mail gragyg@dide.pie.sch.gr
Μυράντα Παππά, τηλ. 2351046965, e-mail politistika@dide.pie.sch.gr
Χαρ. Αργυρόπουλοςτηλ. 2351079264, e-mail mail@kesyp.pie.sch.gr


Αυτό το άρθρο προέρχεται από Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide

Η URL διεύθυνση για αυτό το άρθρο είναι:
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide/modules/news/article.php?storyid=919