ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 2019-2020 ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Ημερομηνία 2019-09-17 | Θέμα: Ανακοινώσεις Διεύθυνσης

Σας ανακοινώνουμε τον Πίνακα Λειτουργικών Κενών Β ΦΆΣΗΣ του ΠΥΣΔΕ Πιερίας, και καλούμε τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, που δεν έχουν τοποθετηθεί, όσους κατέχουν οργανική θέση και επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του ΠΥΣΔΕ και τους εκπαιδευτικούς που παραμένουν λειτουργικά υπεράριθμοι να υποβάλουν ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ από την ανακοίνωση των κενών έως και τη Πέμπτη 19-09-2019 και ώρα 12.00 μ. μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Αθηνά.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Οι προηγούμενες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.
2. Η ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ τοποθέτησης που θα υποβληθεί θα είναι σε ισχύ μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. Δεν θα δοθεί δυνατότητα υποβολής εκ νέου αίτησης τοποθέτησης. Οι εκπαιδευτικοί δύναται να δηλώσουν και σχολικές μονάδες στις οποίες δεν εμφανίζονται κενό χωρίς περιορισμό στο πλήθος των επιλογών τους.
3. Σε επόμενη φάση θα ανακοινωθούν οι ώρες για συμπλήρωση ωραρίου (κάτω των 12 ωρών) για τις όποιες θα δοθεί προθεσμία για υποβολή αίτησης συμπλήρωσης ωραρίου μέσω του Αθηνά.Αυτό το άρθρο προέρχεται από Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide

Η URL διεύθυνση για αυτό το άρθρο είναι:
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide/modules/news/article.php?storyid=4599