3η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 2019-2020, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΤΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΥΣΔ

Ημερομηνία 2019-09-06 | Θέμα: Ανακοινώσεις Διεύθυνσης

Σας ανακοινώνουμε την 3η Ανακοινοποίηση στο ορθό του Πίνακα Λειτουργικών Κενών και Πλεονασμάτων του ΠΥΣΔΕ Πιερίας, τον Πίνακα λειτουργικών κενών του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης, τα κενά σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης και καλούμε τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης από την ανακοίνωση των κενών έως και τη Δευτέρα 09-09-2019 και ώρα 12.00 μ. μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Αθηνά.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Οι εκπαιδευτικοί δύναται να δηλώσουν και σχολικές μονάδες γενικής παιδείας στις οποίες δεν εμφανίζονται κενό χωρίς περιορισμό στο πλήθος των επιλογών τους. Σε επόμενη φάση εάν προκύψουν νέα λειτουργικά κενά θα εκδοθεί νέα πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για τοποθέτηση.
2. Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για απόσπαση στο Μουσικό θα πρέπει να γράφουν ως παρατήρηση στην ηλεκτρονική αίτησης απόσπασής τους εάν επιθυμούν να εξεταστεί η αίτησή τους κατά προτεραιότητα σε σχέση με άλλη αίτησή (αίτηση προσωρινής τοποθέτησης ή απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ). Για την επιλογή των εκπαιδευτικών θα ισχύσουν οι προϋποθέσεις που θέτει το Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις αποσπάσεις στο Μουσικό Σχολείο βάση της με αρ. πρωτ. 56623/Ε2/10-04-2019 εγκυκλίου αποσπάσεων 2019-2020.
3. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ02 που πληρούν τις προϋποθέσεις για διδασκαλία στην ειδική Αγωγή δύνανται να υποβάλλουν αίτηση σε κενά των Τμημάτων Ένταξης βάσει του συνημμένου Πίνακα.
Σας επισυνάπτουμε και τον Οδηγό για υποβολή αιτήσεων στο Αθηνά.Αυτό το άρθρο προέρχεται από Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide

Η URL διεύθυνση για αυτό το άρθρο είναι:
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide/modules/news/article.php?storyid=4581