Υποβολή Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομ'ιας

Ημερομηνία 2017-11-07 | Θέμα: ΚΕ.ΣΥ.Π

Σύμφωνα με την αριθ. πρ. 188142/ΓΔ4/2-11-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν προτάσεις υλοποίησης προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας. Σύμφωνα με τη θεματολογία της τελευταίας εγκυκλίου, μπορούν να αναπτυχθούν δραστηριότητες που αφορούν τους παρακάτω θεματικούς άξονες:

1. Προσωπική ανάπτυξη και ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής,
2. Εργασιακές σχέσεις και τομείς επαγγελμάτων,
3. Εκπαίδευση - κατάρτιση,
4. Σπουδές και εργασία στην Ευρώπη,
5. Επιχειρηματικότητα και
6. Επαγγέλματα & Πολιτισμός

Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας είναι δυνατόν να υλοποιήσουν εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων με προηγούμενη επιμόρφωση στο θεσμό της Συμβουλευτικής - ΣΕΠ και εκπαιδευτικοί με ενδιαφέρον ή εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία σε ειδικότερα θέματα των προαναφερομένων θεματικών αξόνων. Κάθε εκπαιδευτικός της Δ/θμιας Εκπ/σης μπορεί να υλοποιεί έως τρία (3) προγράμματα, εκ των οποίων το ένα (1) πρόγραμμα ως Συντονιστής.
i. Επισημαίνεται ότι για όλα τα προγράμματα της παρούσας εγκυκλίου δεν προβλέπεται συμπλήρωση ωραρίου.
ii. Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα 1-3 εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένου του Συντονιστή, στους οποίους θα χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής κατά την ολοκλήρωσή του, από το Διευθυντή Εκπ/σης και τον Υπεύθυνο του ΚΕΣΥΠ.

Τα προγράμματα υλοποιούνται εκτός του ωρολογίου προγράμματος και το δίωρο υλοποίησης αναγράφεται στην πράξη συνεδρίασης του συλλόγου καθηγητών.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι καθηγητές να ετοιμάσουν τις προτάσεις τους και να τις υποβάλλουν, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έντυπο σχέδιο προγράμματος, μέχρι την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 στον Υπεύθυνο του ΚΕΣΥΠ (Γραφείο: Ειρήνης 34) ή στην Θυρίδα του ΚΕΣΥΠ στα Γραφεία της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Πιερίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μαζί με το έντυπο σχέδιο προγράμματος συνυποβάλλονται:

? Αντίγραφο της πράξης της συνεδρίασης του Συλλόγου Καθηγητών
? Κατάλογος με το ονοματεπώνυμο των μαθητών της ομάδας, την τάξη και το τμήμα/τμήμα ειδικότητάς τους.

Επισυνάπτεται:
1. Η σχετική εγκύκλιος με αριθ. 188142/ΓΔ4/2-11-2017 του Υπουργείου Παιδείας
2. Βοηθητικά έγραφα για την υποβολή προγραμμάτων.
2.1 Ενδεικτικό πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας Λυκείου.
2.2 Ενδεικτικό πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας Γυμνασίου
2.3 Ενδεικτική Θεματολογία προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας
2.4 Έντυπο σχεδίου υποβολής προγράμματος
2.5 Κατάλογος Μαθητών.
Ο υπεύθυνος ΣΕΠ - ΚΕΣΥΠ Ν. Πιερίας Ο Διευθυντής Δ. Ε. Ν. Πιερίας

Αργυρόπουλος Χαράλαμπος Καζταρίδης Ιωάννης
Αυτό το άρθρο προέρχεται από Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide

Η URL διεύθυνση για αυτό το άρθρο είναι:
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide/modules/news/article.php?storyid=3606