Ανακοίνωση του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα των μορίων των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Πιερίας

Ημερομηνία 2017-07-19 | Θέμα: Ανακοινώσεις Διεύθυνσης

Οι υποψήφιοι-ες Δ/ντές- Δ/ντριες μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά αυτού, από την ανάρτησή του εν λόγω πίνακα, ήτοι από την Τετάρτη, 19-07-2017 έως και την Παρασκευή 21-07-2017


Αυτό το άρθρο προέρχεται από Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide

Η URL διεύθυνση για αυτό το άρθρο είναι:
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide/modules/news/article.php?storyid=3431