Υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων Θεματικού Δικτύου Αγωγής Υγείας

Ημερομηνία 2009-03-31 | Θέμα: Αγωγής Υγείας

Στο πλαίσιο του Θεματικού Δικτύου Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με την ΕΛΜΕ Πιερίας, πραγματοποιήθηκαν τρία επιμορφωτικά σεμινάρια, στα οποία έγινε εκπαίδευση σε τεχνικές λήψης αποφάσεων.


Αυτό το άρθρο προέρχεται από Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide

Η URL διεύθυνση για αυτό το άρθρο είναι:
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide/modules/news/article.php?storyid=315