Ανακοίνωση πίνακα δεκτών υποψηφιοτήτων και του αξιολογικού πίνακα αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών για την κενούμενη θέση Διευθυντή/Διευθύντριας του 4ου Γ/σιου Κατερίνης

Ημερομηνία 2016-09-08 | Θέμα: Ανακοινώσεις Διεύθυνσης

Ενστάσεις κατά του πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών, για την κενούμενη θέση Διευθυντή/Διευθύντριας του 4ου Γ/σιου Κατερίνης, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθώς και κατά του αξιολογικού πίνακα αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων υποψηφίων Διευθυντών/ντριών δύναται να υποβληθούν στην υπηρεσία μας από την Παρασκευή 09-09-2016 έως και την Τρίτη 13-09-2016.


Αυτό το άρθρο προέρχεται από Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide

Η URL διεύθυνση για αυτό το άρθρο είναι:
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide/modules/news/article.php?storyid=3001