Ανακοίνωση ονομαστικού πίνακα λειτουργικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων και εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ19-20 των ΕΠΑΛ

Ημερομηνία 2016-09-07 | Θέμα: Ανακοινώσεις Διεύθυνσης

Σας ανακοινώνουμε τον ονομαστικό πίνακα λειτουργικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών των τεχνικών ειδικοτήτων Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ19-20 των ΕΠΑΛ και καλούμε τους εκπαιδευτικούς που χαρακτηρίστηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι να καταθέσουν Αίτηση- Δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά από Τετάρτη 07-09-2016 μετά την ανακοίνωση του ονομαστικού πίνακα λειτουργικά υπεραρίθμων, έως και Πέμπτη 08-09-2016.


Αυτό το άρθρο προέρχεται από Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide

Η URL διεύθυνση για αυτό το άρθρο είναι:
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide/modules/news/article.php?storyid=2995