Κοινοποίηση πινάκων τελικής βαθμολογίας υποψηφίων για θέσεις Διευθυντών Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας

Ημερομηνία 2016-01-20 | Θέμα: Ανακοινώσεις Διεύθυνσης
Αυτό το άρθρο προέρχεται από Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide

Η URL διεύθυνση για αυτό το άρθρο είναι:
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide/modules/news/article.php?storyid=2722