Εκδήλωση ενημέρωσης: Οι σπουδές στο Α.Π.Θ

Ημερομηνία 2016-01-13 | Θέμα: ΚΕ.ΣΥ.Π

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης, οργανώνουν εκδήλωση ενημέρωσης με θέμα «Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» στις 18, 19, 20 και 21 Ιανουαρίου 2016 (ώρες 09:00 ? 15:30) σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Η εκδήλωση απευθύνεται στους μαθητές των Λυκείων, ιδιαίτερα της Γ? τάξης, οι οποίοι/ες εκφράζουν επανειλημμένα την ανάγκη έγκαιρης και αξιόπιστης ενημέρωσης σε σχέση με τη φοίτησή τους στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τις προοπτικές σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και περαιτέρω απασχόλησης.
Οι παρουσιάσεις θα γίνουν από μέλη Δ.Ε.Π. οι οποίοι/ες θα παρουσιάσουν στους μαθητές και στις μαθήτριες το προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του κάθε Τμήματος/Σχολής, τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης των πτυχιούχων και τις συνθήκες απασχόλησής τους στην αγορά εργασίας.
Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του συνδέσμου του Α.Π.Θ. : https://www.auth.gr/video/19754
Αυτό το άρθρο προέρχεται από Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide

Η URL διεύθυνση για αυτό το άρθρο είναι:
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide/modules/news/article.php?storyid=2708