Νέα Τμήματα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και πληροφορίες για τις μεταβολές στα μηχανογραφικά δελτία έτους 2009

Ημερομηνία 2009-02-03 | Θέμα: Ανακοινώσεις Διεύθυνσης

Λειτουργία νέων Τμημάτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και πληροφορίες για τις μεταβολές στα μηχανογραφικά δελτία έτους 2009.

Όπως ήδη ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΠΘ στα μηχανογραφικά δελτία του 2009 που θα συμπληρώσουν:
- οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ - ομάδας Β΄,
- οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ ? ομάδας Α΄,
- και οι παλιοί απόφοιτοι των ΤΕΕ
θα περιλαμβάνονται δεκαέξι (16) νέα Τμήματα, δεκατέσσερις (14) μετονομασίες Τμημάτων και ορισμένες μεταβολές σε σχέση με τα μηχανογραφικά δελτία του 2008.
Οι αλλαγές αυτές παρατίθενται στο συνημμένο πίνακα, τον οποίο παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε στους μαθητές της τελευταίας τάξης αλλά και στους ενδιαφερόμενους αποφοίτους, οι οποίοι προτίθενται να είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.
Οι Δ/ντές Δ.Ε. και οι Προϊστάμενοι των Γραφείων παρακαλούμε να μεριμνήσουν για την κοινοποίηση του συνημμένου πίνακα στο γραφείο ενημέρωσης της οικείας Νομαρχίας για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου. Οι Δ/ντές των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑ.Λ. παρακαλούμε να μεριμνήσουν για την ανάρτησή του στις προθήκες ανακοινώσεων των σχολείων κατά τρόπο που θα είναι προσιτός σε κάθε ενδιαφερόμενο και για την προφορική ενημέρωση των μαθητών μέσα στις τάξεις τους .

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΠΑΛΙΚΟΣΑυτό το άρθρο προέρχεται από Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide

Η URL διεύθυνση για αυτό το άρθρο είναι:
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide/modules/news/article.php?storyid=269