Αίτηση- υπεύθυνη δήλωση για υπεραριθμία για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04 ( Φυσικοί, Χημικοί, Φυσιογνώστες, Βιολόγοι, Γεωλόγοι),

Ημερομηνία 2015-09-08 | Θέμα: Ανακοινώσεις Διεύθυνσης

Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04 ( Φυσικοί, Χημικοί, Φυσιογνώστες, Βιολόγοι, Γεωλόγοι), που ανήκουν οργανικά σε σχολική μονάδα όπου μετά την ανάκληση της οργανικής τοποθέτησης υπεραρίθμου εκπαιδευτικού, την τροποποίηση των υπεραριθμιών και την τροποποίηση του πίνακα κενών πλεονασμάτων για τον κλαδο ΠΕ04 (Φυσικοί, Χημικοί, Φυσιογνώστες, Βιολόγοι, Γεωλόγοι) εμφανίζεται υπεραριθμία να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση.
Σας υπενθυμίζουμε ότι η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έως την Πέμπτη 10-09-2015 και ώρα 12 μ. σύμφωνα με τα σχετικά αναφερόμενα στο με αρ. πρωτ.9580/07-09-2015 έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Πιερίας, με θέμα "Ανακοίνωση Τροποποίησης υπεραριθμιών εκπαιδευτικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ4 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) & κοινοποίηση τροποποιημένου πίνακα κενών ? πλεονασμάτων του κλάδου ΠΕ4 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων" που έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.


Αυτό το άρθρο προέρχεται από Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide

Η URL διεύθυνση για αυτό το άρθρο είναι:
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide/modules/news/article.php?storyid=2548