Θέματα προγραμμάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ημερομηνία 2008-10-09 | Θέμα: Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Στο συνημμένο έγγραφο (εγκύκλιος 128830/Γ7/7-10-08/ΥΠΕΠΘ/Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ/τμήμα Β΄)υπάρχουν πίνακες με τα θέματα των προγραμμάτων όλων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) καθώς και πληροφορίες για τη διάρκειά τους, τις βαθμίδες εκπαίδευσης στις οποίες απευθύνονται και το μέγιστο αριθμό των μαθητών.
Αναλυτικές πληροφορίες για τις δυνατότητες και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για επισκέψεις σε ΚΠΕ δίνονται στην εγκύκλιο 127236/Γ7/3-10-08 / ΥΠΕΠΘ/Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ με τίτλο :«Καθορισμός Νομών Εμβέλειας των ΚΠΕ, δημιουργία Τοπικών Δικτύων ΚΠΕ και συμμετοχή Σχολικών Ομάδων σε προγράμματα των ΚΠΕ» η οποία έχει έλθει στα σχολεία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Γιώργος Περδίκης
Υπευθυνος Π.Ε.Αυτό το άρθρο προέρχεται από Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide

Η URL διεύθυνση για αυτό το άρθρο είναι:
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide/modules/news/article.php?storyid=188