Ανακοίνωση ονομαστικού πίνακα λειτουργικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών- Ανακοινοποίηση

Ημερομηνία 2013-10-02 | Θέμα: Ανακοινώσεις Διεύθυνσης
Αυτό το άρθρο προέρχεται από Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide

Η URL διεύθυνση για αυτό το άρθρο είναι:
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide/modules/news/article.php?storyid=1868