ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ημερομηνία 2013-07-31 | Θέμα: Ανακοινώσεις Διεύθυνσης

Οι εκπαιδευτικοί που μετά την διαδικασία των υπεραριθμιών και βάσει της με αρ. πρωτ. 10187/19-07-2013 Απόφασης του Περιφερειακού Δ/ντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας τοποθετούνται σε νέες οργανικές θέσεις, οφείλουν να παρουσιαστούν άμεσα και να αναλάβουν υπηρεσία στην νέα σχολική τους μονάδα.


Αυτό το άρθρο προέρχεται από Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide

Η URL διεύθυνση για αυτό το άρθρο είναι:
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide/modules/news/article.php?storyid=1808