ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ

Ημερομηνία 2011-08-18 | Θέμα: ΠΥΣΔΕ

Οι τοποθετούμενοι Διευθυντές υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία αυτοπροσώπως στη
Διεύθυνση ή στο Γραφείο Εκπαίδευσης ή στη σχολική μονάδα στην οποία
τοποθετούνται, από την κοινοποίηση της παρούσης έως και τη Δευτέρα 22-8-2011. (Σε
περίπτωση ανάληψης υπηρεσίας στη σχολική μονάδα, οι νέοι Διευθυντές οφείλουν να
στείλουν αυθημερόν με fax το πρακτικό ανάληψης στην οικεία Διεύθυνση ή στο οικείο
Γραφείο Εκπαίδευσης.)


Αυτό το άρθρο προέρχεται από Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide

Η URL διεύθυνση για αυτό το άρθρο είναι:
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide/modules/news/article.php?storyid=1048