Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών ειδικών κατηγοριών σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2011-2012

Ημερομηνία 2011-08-17 | Θέμα: ΠΥΣΔΕ

Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδων Β/θμιας Εκπ/σης ειδικών κατηγοριών του
άρθρου 9 παρ.10 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄): α) γονέων περισσότερων των τριών
τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, β)
εκπαιδευτικών με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, που συμπληρώνουν
τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή
ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, γ) εκπαιδευτικών γονέων τέκνων με ποσοστό μόνιμης
αναπηρίας 67% και άνω, που συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες
πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού για
μόνιμο διορισμό, και δ) ιδιωτικών εκπαιδευτικών που εμπίπτουν στην παράγραφο 1
του άρθρου 5 του ν. 3194/2003 σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2011-2012
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 18-08-2011 ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-08-2011.Αυτό το άρθρο προέρχεται από Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide

Η URL διεύθυνση για αυτό το άρθρο είναι:
http://srv-dide.pie.sch.gr/dide/modules/news/article.php?storyid=1047