Βασικό Menu

Θεματικές ενότητες

Login

Όνομα Χρήστη:

Κωδικός:


Αναζήτηση

Αρχείο Ενημέρωσης

Αρχείο άρθρων

RSS τροφοδότηση

(1) 2 3 4 5 »

ΚΕ.ΣΥ.Π : Υποβολή Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομ'ιας

  on 2017-11-07 (161 αναγνώσεις)

Σύμφωνα με την αριθ. πρ. 188142/ΓΔ4/2-11-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν προτάσεις υλοποίησης προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας. Σύμφωνα με τη θεματολογία της τελευταίας εγκυκλίου, μπορούν να αναπτυχθούν δραστηριότητες που αφορούν τους παρακάτω θεματικούς άξονες:

1. Προσωπική ανάπτυξη και ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής,
2. Εργασιακές σχέσεις και τομείς επαγγελμάτων,
3. Εκπαίδευση - κατάρτιση,
4. Σπουδές και εργασία στην Ευρώπη,
5. Επιχειρηματικότητα και
6. Επαγγέλματα & Πολιτισμός

Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας είναι δυνατόν να υλοποιήσουν εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων με προηγούμενη επιμόρφωση στο θεσμό της Συμβουλευτικής - ΣΕΠ και εκπαιδευτικοί με ενδιαφέρον ή εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία σε ειδικότερα θέματα των προαναφερομένων θεματικών αξόνων. Κάθε εκπαιδευτικός της Δ/θμιας Εκπ/σης μπορεί να υλοποιεί έως τρία (3) προγράμματα, εκ των οποίων το ένα (1) πρόγραμμα ως Συντονιστής.
i. Επισημαίνεται ότι για όλα τα προγράμματα της παρούσας εγκυκλίου δεν προβλέπεται συμπλήρωση ωραρίου.
ii. Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα 1-3 εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένου του Συντονιστή, στους οποίους θα χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής κατά την ολοκλήρωσή του, από το Διευθυντή Εκπ/σης και τον Υπεύθυνο του ΚΕΣΥΠ.

Τα προγράμματα υλοποιούνται εκτός του ωρολογίου προγράμματος και το δίωρο υλοποίησης αναγράφεται στην πράξη συνεδρίασης του συλλόγου καθηγητών.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι καθηγητές να ετοιμάσουν τις προτάσεις τους και να τις υποβάλλουν, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έντυπο σχέδιο προγράμματος, μέχρι την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 στον Υπεύθυνο του ΚΕΣΥΠ (Γραφείο: Ειρήνης 34) ή στην Θυρίδα του ΚΕΣΥΠ στα Γραφεία της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Πιερίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μαζί με το έντυπο σχέδιο προγράμματος συνυποβάλλονται:

? Αντίγραφο της πράξης της συνεδρίασης του Συλλόγου Καθηγητών
? Κατάλογος με το ονοματεπώνυμο των μαθητών της ομάδας, την τάξη και το τμήμα/τμήμα ειδικότητάς τους.

Επισυνάπτεται:
1. Η σχετική εγκύκλιος με αριθ. 188142/ΓΔ4/2-11-2017 του Υπουργείου Παιδείας
2. Βοηθητικά έγραφα για την υποβολή προγραμμάτων.
2.1 Ενδεικτικό πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας Λυκείου.
2.2 Ενδεικτικό πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας Γυμνασίου
2.3 Ενδεικτική Θεματολογία προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας
2.4 Έντυπο σχεδίου υποβολής προγράμματος
2.5 Κατάλογος Μαθητών.
Ο υπεύθυνος ΣΕΠ - ΚΕΣΥΠ Ν. Πιερίας Ο Διευθυντής Δ. Ε. Ν. Πιερίας

Αργυρόπουλος Χαράλαμπος Καζταρίδης Ιωάννης

     

ΚΕ.ΣΥ.Π : Υποβολή Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας - Υποδείγματα

  on 2016-10-19 (198 αναγνώσεις)

Σύμφωνα με την εγκύκλιο σχολικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2016-17 (αρ. Πρωτ. 170596/ΓΔ4, ΥΠΕΠΘ) σελ. 9-10

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια διαδικασία, η οποία έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, ώστε να μπορούν οι ίδιοι να διαχειρίζονται τα θέματα της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης.

Τα 79 Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ), εξυπηρετούν, παρέχουν στήριξη σε μαθητές, νέους έως 25 ετών, γονείς-κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς στα θέματα σταδιοδρομίας (εκπαιδευτικής, επαγγελματικής) και κοινωνικής ανάπτυξης, καθώς και έγκυρη πληροφόρηση-τεκμηρίωση σχετικά με θέματα εκπαιδευτικών και επαγγελματικών διεξόδων και συνεργάζονται με φορείς της σχολικής κοινότητας και κοινωνικούς εταίρους (οικονομικούς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς φορείς κ.α.). Επίσης, τα ΚΕΣΥΠ υποστηρίζουν την εφαρμογή του ΣΕΠ στα ΕΠΑΛ αρμοδιότητάς τους και συνεργάζονται με τους Σχολικούς Συμβούλους, που έχουν την παιδαγωγική καθοδήγηση, καθώς και τους εκπαιδευτικούς, που υλοποιούν θέματα του διδακτικού αντικειμένου «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός».

2.2.1. Δράσεις Αγωγής Σταδιοδρομίας Α.Σ. (Δυνατότητες επισκέψεων)

Στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Α.Σ. και των Θεματικών Δικτύων κάθε παιδαγωγική ομάδα μπορεί να συνεργαστεί με φορείς περιφερειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης, ΚΕΣΥΠ άλλης περιοχής, Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα, με κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς, καθώς και με φορείς απασχόλησης, πρόνοιας κ.ά., να πραγματοποιεί επισκέψεις, ενημερωτικές συναντήσεις, διαδικτυακές επικοινωνίες, μικρές έρευνες πεδίου, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο κριθεί απαραίτητο και ωφέλιμο για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με βάση τα ανωτέρω, επειδή τα προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους μαθητές στην αναζήτηση των μελλοντικών επαγγελματικών τους επιλογών, κρίνεται σκόπιμο και χρήσιμο οι εκπαιδευτικοί που ανέλαβαν την υλοποίηση τους, να εντάξουν στις δράσεις τους και επισκέψεις στο ΚΕ.ΣΥ.Π. Κατερίνης, προκειμένου να συμμετάσχουν οι μαθητές στα ομαδικά εργαστήρια Συμβουλευτικής και αυτογνωσίας, με την χρήση Η/Υ και των ψυχομετρικών εργαλείων.

Για το σκοπό αυτό έχει εξασφαλισθεί η έγκριση μετακίνησης με το αριθ. Πρωτ. 9062/12-09-2016 έγγραφο της ΔΙΔΕ Πιερίας.

     

ΚΕ.ΣΥ.Π : Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας - Προγραμματισμός επισκέψεων στο ΚΕ.ΣΥ.Π.

  on 2016-02-11 (241 αναγνώσεις)

Σύμφωνα με την εγκύκλιο σχολικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2015-16 (αρ. Πρωτ. 178852/ΓΔ4, ΥΠΕΠΘ) σελ. 6-7

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια διαδικασία, η οποία έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, ώστε να μπορούν οι ίδιοι να διαχειρίζονται τα θέματα της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο... | 5442 bytes ακόμη
     

ΚΕ.ΣΥ.Π : Βιωματικές Δράσεις: Προγραμματισμός επισκέψεων στο ΚΕ.ΣΥ.Π.

  on 2016-01-13 (468 αναγνώσεις)

Σας ενημερώνουμε ότι το ΚΕ.ΣΥ.Π. Κατερίνης έχει ολοκληρώσει τις εργασίες οργάνωσης που έχει ξεκινήσει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, διαθέτει πλέον 12 Η/Υ και έχει την δυνατότητα να προσφέρει ομαδικά εργαστήρια Συμβουλευτικής και αυτογνωσίας, με την χρήση Η/Υ και των ψυχομετρικών εργαλείων.

Μετά την κατάργηση του Σ.Ε.Π. στα Γυμνάσια και Λύκεια, και την αντικατάσταση του από τις ??Βιωματικές Δράσεις??, προκύπτει η ανάγκη ενίσχυσης του θεσμού με περαιτέρω ενέργειες, προκειμένου να επιτελέσει το σκοπό για το οποίο καθιερώθηκε. Δηλαδή την συμβουλευτική στήριξη των μαθητών και την καθοδήγηση τους, στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο... | 3452 bytes ακόμη
     

ΚΕ.ΣΥ.Π : Εκδήλωση ενημέρωσης: Οι σπουδές στο Α.Π.Θ

  on 2016-01-13 (244 αναγνώσεις)

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης, οργανώνουν εκδήλωση ενημέρωσης με θέμα «Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» στις 18, 19, 20 και 21 Ιανουαρίου 2016 (ώρες 09:00 ? 15:30) σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο... | 1966 bytes ακόμη
     
(1) 2 3 4 5 »


Μετρητής Επισκέψεων

Total: 11529247 visitors11529247 visitors11529247 visitors11529247 visitors11529247 visitors11529247 visitors11529247 visitors11529247 visitors
Today:
Total: 001651 visitors001651 visitors001651 visitors001651 visitors001651 visitors001651 visitors
You: 000077 visitors000077 visitors000077 visitors000077 visitors000077 visitors000077 visitors

Online Χρήστες: 19
Μέλη: 0
Επισκέπτες: 19

Ημερολόγιο

Προηγούμενος ΜήναςΔεκ 2022Επόμενος Μήνας
Κυ Δε Τε Πε Πα Σα
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Σήμερα

Προτεινόμενες ιστοσελίδες

See all partners...